Paszportyzacja – informacje

Nowoczesne rozwiązanie, które pozwoli wprowadzić do przedsiębiorstwa system efektywnego zarządzania majątkiem sieciowym i korzystnie wpłynie na optymalizację procesów związanych z jej utrzymaniem, projektowaniem oraz zmiennością? To właśnie paszportyzacja.Czym jest paszportyzacja

Paszportyzacja to ewidencja i raportowanie rzeczywistych i projektowanych danych sieci wraz z jej bezpośrednim otoczeniem z uwzględnieniem wymaganych atrybutów charakterystycznych dla poszczególnych typów obiektów, ich wzajemnych wielowarstwowych powiązań oraz logicznych aspektów funkcjonowania. Paszportyzacja ma zastosowanie przy ewidencji sieci teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy sieciach uzbrojenia terenu. Pozwala na zarządzanie nawet rozbudowanymi systemami, wpływając na ich sprawność, bezpieczeństwo oraz efektywność. 

zdjęcie

Więcej o systemach do paszportyzacji

Właściwe zarządzanie urządzeniami sieciowymi bywa skomplikowane, szczególnie w sytuacji, gdy dysponujemy rozległą infrastrukturą, zlokalizowaną w różnych częściach kraju. W odpowiednim zarządzaniu oraz gospodarowaniu zasobami niezbędny jest system do paszportyzacji.

Każde urządzenie, posiadające dokument ewidencyjny elementów sieci (paszport), może zostać włączone do systemu poprzez dokładny opis, określenie jego parametrów, a także zależności od innych urządzeń. Dzięki jednolitemu systemowi paszportyzacji, który pozwala skutecznie zapanować nad całością infrastruktury, zyskujemy wydajny i kompleksowy mechanizm, pozwalający efektywnie zarządzać siecią urządzeń.

Dlaczego warto wprowadzić paszportyzację sieci?

Paszportyzację należy wdrożyć wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zarządzania rozległym majątkiem sieciowym, konieczność szybkiego dostępu do aktualnej informacji o stanie sieci oraz potrzeba planowania zmian i rozbudowy sieci. System znacząco ułatwia wykonywanie wszystkich tych zadań, a jednocześnie zapewnia kontrolę nawet nad bardzo rozległymi systemami. To dlatego z paszportyzacji sieci korzystają duże firmy telekomunikacyjne, teleinformatyczne czy energetyczne, a także coraz więcej drobniejszych przedsiębiorców, którzy doceniają zalety systemu. FastGIS to prosta paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej, paszportyzacja sieci światłowodowej czy energetycznej.

Sprawne zarządzanie majątkiem sieciowym

Efektywna paszportyzacja, wsparta wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, pozwala skutecznie zarządzać całością infrastruktury urządzeń sieciowych. Dzięki określeniu ich dokładnych parametrów, położenia geograficznego, a także wskazaniu zależności logicznych pomiędzy poszczególnymi elementami, możemy niemal w jednej chwili uzyskać szczegółowe dane, niezbędne do zarządzania i planowania rozbudowy infrastruktury.

Paszportyzacja jest także nieodzownym elementem wspierającym wszelkie procesy decyzyjne w przedmiocie modernizacji oraz rozbudowy sieci. Pozwala na uzyskiwanie bieżących informacji, analiz i raportów w zakresie aktualnego stanu sieci oraz podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących jej rozwoju. Dzięki efektywności nowoczesnych systemów zyskujemy także narzędzie do optymalizacji wykorzystania sieci oraz decydowania o angażowaniu środków na jej rozwój.

Identyfikacja awarii

Skuteczny i efektywny system paszportyzacji, którego nieodzownym elementem jest właściwe oprogramowanie, pozwala także na szybsze identyfikowanie awarii. Dzięki zaawansowanym modułom analitycznym i raportującym można uzyskać informacje w czasie rzeczywistym, dotyczące stanu technicznego poszczególnych elementów sieci. Dzięki temu możliwa jest błyskawiczna reakcja na wszelkie usterki, co przekłada się bezpośrednio na jakość dostarczanych przez sieć usług. Wpływa to również bezpośrednio na optymalizację kosztów utrzymania infrastruktury, a także sprawność realizacji wszelkich napraw i przeglądów technicznych.

zdjęcie

Skrócenie czasu awarii oraz optymalne działania naprawcze = mniej środków wydanych na utrzymanie sieci

zdjęcie

Optymalne wykorzystanie i rozbudowa sieci = trafne nakłady na inwestycje przy maksymalizacji przychodów z jej wykorzystania

zdjęcie

Kontekstowe raportowanie stanu sieci = wiedza i trafne decyzje w szeregu różnorodnych procesów

Dlaczego warto postawić na fastGIS

zdjęcie
zdjęcie

Aplikacja stacjonarna oraz przeglądarkowa WWW

zdjęcie

Pełna historia zmian (kto, kiedy, co zrobił)

zdjęcie

Łatwość integracji z wykorzystaniem WebServices REST

zdjęcie

Wykorzystanie podkładów wektorowych, rastrowych i internetowych

Prosta paszportyzacja
z fastGIS
- skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

zdjęcie

Jarosław Orszański

693 901 183

biuro@fastgis.com

Więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fast M.J. Orszańscy sp. j. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Fast M.J. Orszańscy sp. j. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail/numer telefonu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Więcej Wyrażam zgodę na używanie przez Fast M.J. Orszańscy sp. j. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

* pola wymagane