Aplikacja przeglądarkowa WWW

System fastGIS jest wyposażony w aplikację webową, która pozwala na przeglądanie danych na dowolnym urządzeniu mobilnym. Infrastruktura naniesiona na mapę w systemie fastGIS wygląda praktycznie tak samo w "grubym" kliencie fastGIS jak i w przeglądarce WWW. Oprócz możliwości przeglądania w przeglądarce WWW są dostępne zestawienia, raporty i wyróżnienia, pozycjonowanie mapy w zadanym adresie oraz w bieżącej pozycji GPS. Moduł jest przydatny dla osób pracujących w terenie oraz w biurze obsługi klienta w celu szybkiej weryfikacji dostępności usług pod danym adresem.

Aplikacja webowa, umożliwia wyświetlenie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w przeglądarce internetowej. Celem jest możliwość wyświetlenia danych zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych.

Obsługa map i schematów

Po zalogowaniu się do aplikacji (poprzez podanie loginu i hasła lub automatycznie przy skonfigurowanym w fastGIS logowaniu domenowym) naszym oczom ukazuje się mapa pobrana z odpowiedniego serwera danych mapowych oraz infrastruktura wprowadzona w aplikacji fastGIS do bazy danych. Poruszać się w aplikacji webowej można standardowo przeciągając mapę lewym klawiszem myszki, przybliżać się i oddalać można przy pomocy scrolla myszki lub klikając + i - na pasku skali po prawej stronie ekranu. Można również złapać za suwak i przeciągnąć go do góry lub w dół. Na pasku stanu na dole ekranu znajdują się współrzędne umieszczenia kursora myszki w układzie WGS84. Po prawej stronie od współrzędnych znajduje się linijka z odpowiednią wartością odległości na mapie. Następnie po prawej stronie jest login zalogowanego użytkownika i opcja wylogowania się z aplikacji.

Widok mapy w przeglądarce WWW module webowym fastGIS.

Dostępna w module fastGIS WWW opcja Notatki pozwala na dodanie notatki do bazy danych. W celu dodania notatki dla danego paszportu należy go wcześniej zaznaczyć na schemacie. Dla każdej notatki możemy wprowadzić jej dane, sprawdzić do jakich paszportów jest podpięta oraz dodać załączniki w zakładce Załączniki.

Raporty i zestawienia

Pozycja dostępna w menu Raporty SQL pozwala na wygenerowanie raportu SQL zdefiniowanego w systemie fastGIS. W celu wygenerowania raportu należy go po prostu wybrać z listy.

Opcja Raporty wyróżniające pozwala na wygenerowanie zdefiniowanych w systemie raportów wyróżniających.

Raporty wg detali dają użytkownikowi możliwość wygenerowania raportów dotyczących danego paszportu wg wybranego detalu. W celu dodania nowego raportu wybieramy paszport, odpowiedni detal i wprowadzamy jego wartość. Wprowadzony raport można również usunąć z listy.

Wyszukiwanie adresu lub bieżącej pozycji na mapie

Progam umożliwia wyszukanie danego miejsca - należy wpisać ulicę i miejscowość oraz wybrać odpowiedni serwer. Następnie po wybraniu opcji Szukaj użytkownik powinien zostać przeniesiony do odpowiedniego adresu na mapie lub bieżącej pozycji GPS.

Dostęp do danych ewidencyjnych - paszportów elementów sieci

Paszporty obiektów wprowadzonych do bazy danych systemu fastGIS są dostępne na mapie lub schemacie w aplikacji webowej. Są one pogrupowane w kolejne cechy, które zawierają dane paszportu jak również detale obiektu.

Schematy ideowe w module internetowym

Dostępna opja Schemat umożliwia wyświetlenie schematu ideowego elementu sieci, poniżej przedstawiono przykładowy schemat kabla.

Schemat ideowy elementu sieci
 

Nie znalazłeś interesującej Cie funkcji?

Tworzymy rozwiązania dedykowane Skontakuj się z nami

Prosta paszportyzacja
z fastGIS
- skontaktuj się z nami
i dowiedz się więcej

zdjęcie

Jarosław Orszański

693 901 183

biuro@fast-software.pl

Więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fast M.J. Orszańscy sp. j. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu sprzedaży i marketingu własnych produktów i usług.
Więcej Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Fast M.J. Orszańscy sp. j. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail/numer telefonu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Więcej Wyrażam zgodę na używanie przez Fast M.J. Orszańscy sp. j. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

* pola wymagane